Zapraszamy do E-SKLEPU >>


PROMAT

PROMATEC-H-L-L500-LS

PROMATEC-H-L-L500-LS

Opis wyrobu:
Do wykonania elementów budowlanych oraz okładzin ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej. Rozróżniamy trzy rodzaje płyt ogniochronnych, wykonanych ze składników mineralnych.AAA 

Do dyspozycji są silikatowo-cementowe płyty PROMATECT®-H oraz jej lżejsze uzupełnienia : płyty PROMATECT®-L, -L500 oraz-LS. Innym rodzajem płyt są płyty krzemianowe: PROMATECT®-200 oraz PROMAXON® Typ A. Wszystkie rodzaje płyt są materiałem niepalnym ( A1 wg normy DIN 4102 ). 
Jakość płyt zabezpieczona jest przez system kontroli jakości zgodnie z NBN EN 29002 - ISO 9002 oraz ISO 14001. 
Obok licznych innych możliwości głównym obszarem zastosowania płyt jest budownictwo. Niewielkie grubości okładzin, mały ciężar konstrukcji oraz możliwość prefabrykacji dają znaczne korzyści ekonomiczne. 

Płyty PROMATECT® i PROMAXON® można obrabiać typowymi maszynami i narzędziami stolarskimi, do mocowania ze sobą i innymi materiałami używa się powszechnie dostępnych w handlu środków łączących jak : wkręty, zszywki, dyble i śruby. 
Płyty PROMATECT® i PROMAXON® są niewrażliwe na wilgoć, powinny być jednak składowane w miejscu suchym. Do wykonywania powierzchni dekoracyjnych można używać typowych, dostępnych na rynku środków malarskich.


Klej promat-K84

Klej promat-K84

Opis wyrobu:
Szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem

Zakres zastosowania:
Promat®-K84 jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur.
Z reguły klej ten jest stosowany jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Klej Promat®- K84 jest używany do klejenia PROMATECT®-H, PROMATECT®-L i PROMATECT®-L500. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów jak i ich kombinacji. Klej Promat®-K84 nadaje się też do klejenia płyt PROMATECT® do betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Oprócz tego używa się go do uszczelniania kanałów wentylacyjnych PROMADUCT® i jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna (np. ALSIFLEX®).
Stosuje się w pomieszczeniach wewnętrznych, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.
Aprobata Techniczna


PROMAFOAM-C

PROMAFOAM-C

Opis wyrobu:
Zmodyfikowana pianka poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych.

Zakres zastosowania:
Do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montażu drzwi przeciwpożarowych.

Aprobata


PROMAGLAS

PROMAGLAS

Opis wyrobu:
PROMAGLAS® jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między szklanymi taflami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego (szkło klasy F wg normy DIN 4102 lub EI wg CEN). Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

Zakres zastosowania:
Wszędzie tam, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej (klasa odporności ogniowej).


PROMAGLAS-SG

PROMAGLAS-SG

Opis wyrobu:
PROMAGLAS-SYSTEMGLAS® jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między szklanymi taflami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego (szkło klasy F wg normy DIN 4102 lub EI wg CEN). Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

Zakres zastosowania:
Wszędzie tam, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej.


PROMAPAINT-S-ogniochronna farba do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych

PROMAPAINT-S-ogniochronna farba do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych

PROMAPAINT S – ZESTAW WYROBÓW DO OGNIOCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH.

PROMAPAINT-S wodorozcieńczalna farba przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane w/w systemem umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji stalowych klasy odporności ogniowej: R-15, R-30 i R-60

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

WARSTWA PODKŁADOWA :

Do wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 60µm.

W przypadku, gdy konstrukcja stalowa jest ocynkowana (grubość ocynku do 0,20 mm), do wykonania warstwy podkładowej należy użyć gruntującej farby epoksydowej Icosit EG 1 produkcji Sika Poland Sp. z o.o.Farbę antykorozyjną należy przygotowywać do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami jej stosowania, określonymi przez producenta w kartach technicznych wyrobu.WARSTWA FARBY PĘCZNIEJĄCEJ

Farba PROMAPAINT-S jest dostępna w opakowaniach 20 l, gotowa do użytku. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą (max 7%) Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać. PROMAPAINT-S można nakładać metodą natrysku hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem na wyschnięta odpyloną i odtłuszczoną warstwę podkładową.

Grubość warstwy pęczniejącej uzależniona jest od wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz współczynnika masywności (U/A) zabezpieczanego elementu.

 Grubości farby PRPMAPAINT-S dla klas odporności ogniowych

 (Dla klasy odporności ogniowej R15 i R30 przyjęto temp.  krytyczną stali 550oC  natomiast dla klasy odporności ogniowej R60 500oC)

 Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy    0,025”

- ciśnienie robocze do 250 bar

- przełożenie 60:1 – 66:1

 - wydajność 15 l/min

- średnica węża    3/8”

 WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

Do wykonania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia stosowane są farby i emalie poliuretanowe, utwardzane poliizocyjanianami alifatycznymi. W przypadku kategorii korozyjności C1, mogą być stosowane również wodorozcieńczalne farby i emalie epoksydowe.

Grubość warstwy nawierzchniowej zależy od kategorii korozyjności środowiska i powinna wynosić:

60µm. dla środowiska kategorii korozyjności C1,C2,C3,

80µm. dla środowiska kategorii korozyjności C4,

120µm. dla środowiska kategorii korozyjności C5I i C5M.

Warunki podczas malowania

Zaleca się, aby warunki aplikacji były następujące:

- temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy

- temperatura otoczenia, min. +5°C

- wilgotność względna nie może przekraczać 80%

- należy malować w dni pogodne (bez deszczu i mgły)

ZOBACZ APROBATĘ


PROMASEAL-MASTIC masa ogniochronna

PROMASEAL-MASTIC masa ogniochronna

Opis wyrobu:
Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic jest wyrobem uszczelniającym wykonanym na bazie akryli, o wszechstronnym zastosowaniu w techniczno-budowlanej ochronie przeciwpożarowej.

Zakres zastosowania:
Masa ogniochronna PROMASEAL® - Mastic służy do uszczelniania:

-przejść kabli
-przejść rur
-szczelin dylatacyjnych
-drzwi przeciwpożarowych
-przeszkleń ogniochronnych
-połączeń ścian i sufitów
-szczelin między elementami prefabrykowanymi
-szczelin w lekkich ścianach działowych


PROMASEAL-przeciwpożarowe kratki wentylacyjne

PROMASEAL-przeciwpożarowe kratki wentylacyjne

Opis wyrobu:
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® wykonane są z organicznego, intumescencyjnego materiału, który pod wpływem temperatury pożaru tworzy pianę o właściwościach termoizolacyjnych. Piana ta zamyka otwory wentylacyjne, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Zakres zastosowania:
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® służą do wentylowania kanałów kablowych i instalacyjnych, przestrzeni międzysufitowych oraz do wypełniania otworów wentylacyjnych w przegrodach oddzieleń przeciwpożarowych.
W zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej kanału kablowego, ściany, stropu lub sufitu podwieszonego należy użyć kratki wentylacyjnej PROMASEAL® o odpowiedniej grubości.

Aprobata Techniczna
AT-15-5051/2008
Zobacz aprobatę


PROMASEAL-PL OGNIOCHRONNE MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

PROMASEAL-PL OGNIOCHRONNE MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

Opis wyrobu:
PROMASEAL®-PL jest materiałem intumescencyjnym, pęczniejącym pod wpływem wysokiej temperatury. Uniemożliwia to rozszerzanie się ognia i dymu przez fugi i szczeliny.

Zakres zastosowania:
Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych , klap przeciwpożarowych, otworów rewizyjnych, przepustów instalacyjnych;do wykonania uszczelnień między masywnymi elementami budowlanymi (szczeliny dylatacyjne - 482.20).

Aprobata techniczna:
AT-15-4883/2007
Termin ważności: 12 czerwca 2012

Zobacz aprobatę
 


PROMASEAL-PL ELEMENT SZCZELINOWY

PROMASEAL-PL ELEMENT SZCZELINOWY

Opis wyrobu:
Elastyczny element złożony z miękkiej pianki i pasm PROMASEAL®-PL, do montażu np. w szczeliny dylatacyjne. W czasie pożaru zwiększa objętość wytwarzając pianę ogniochronną wypełniającą szczelinę.

Zakres zastosowania:
Do wszelkich szczelin budowlanych, fug dylatacyjnych itp., gdzie należy uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowo chroni przed zniszczeniem przez pożar zabetonowane elastyczne taśmy dylatacyjne .

Aprobata techniczna:
AT-15-4883/2007
Termin ważności: 12 czerwca 2012

Zobacz aprobatę
 


PROMASEAL-PL PASMA ZAMYKAJACE

PROMASEAL-PL PASMA ZAMYKAJACE

Opis wyrobu:
Pasma zamykające PROMASEAL®-PL składają się z pasma PROMASEAL®-PL 2,5 mm, połączonego z elastyczną pianką grubości 10 mm.

Zakres zastosowania:
Pasma PROMASEAL®-PL stosuje się w połączeniach lekkich sufitów do ścian, ograniczając w ten sposób rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Aprobata techniczna:
AT-15-4883/2007
Termin ważności: 12 czerwca 2012

Zobacz aprobatę
 

 


PROMASEAL-ST

PROMASEAL-ST

Opis wyrobu:
Specjalny materiał , który pęcznieje w przypadku pożaru. Powstała w ten sposób piana zamyka fugi i otwory, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i toksycznych gazów.

Zakres zastosowania:
Uszczelnienie drzwi i klap przeciwpożarowych, do zabezpieczenia przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych, produkcji kratek wentylacyjnych oraz uszczelek.
 


PROMASTOP-KASETA OGNIOCHRONNA

PROMASTOP-KASETA OGNIOCHRONNA

Opis wyrobu:
Kaseta ogniochronna PROMASTOP® zabezpiecza otwory w ścianach i stropach, przez które przeprowadzane są palne rury z tworzyw sztucznych (np.PVC).
Uniemożliwia to w przypadku pożaru rozszerzenie się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe: pomieszczenia, piętra, klatki schodowe, korytarze itd.


Zakres zastosowania:
Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej od 200 do 400 mm.


PROMASTOP-COATING MASA OGNIOCHRONNA

PROMASTOP-COATING MASA OGNIOCHRONNA

Opis wyrobu:
Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie, uniemożliwiając przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska.

Zakres zastosowania:
Do wykonywania przejść kablowych PROMASTOP® Typ A, PROMASTOP®-Kombischott Typ A, w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI 120.

Do wykonania przejść kablowych z zastosowaniem pianki ogniochronnej PROMAFOAM®-C.

Do uszczelniania (w zestawie z zaprawą gniochronną PROMASTOP® MG III) przejść instalacyjnych rur z materiałów niepalnych (miedź, stal).


PROMASTOP MG III -zaprawa ogniochronna

PROMASTOP MG III -zaprawa ogniochronna

Opis wyrobu:
Związana cementem specjalna zaprawa ogniochronna.

Zakres zastosowania:
Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu klap oraz drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych i niepalnych rur przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego.


PROMASTOP-I -kaseta ogniochronna

PROMASTOP-I -kaseta ogniochronna

Opis wyrobu:
Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I są gotowymi do zastosowania wyrobami składającymi się z obudowy wykonanej z blachy stalowej i wkładu ogniochronnego ze specjalnego materiału PROMASEAL®-PL (Certyfikat Zgodności Nr ITB-179/2001). Materiał ten pęczniejąc w podwyższonych temperaturach uszczelnia przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych w oddzieleniach przeciwpożarowych.Zakres zastosowania:
Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I służą do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów.

Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I mogą być stosowane dla rur z tworzyw sztucznych (np. PVC, PP, PE) o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm.

Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut.

W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową.


PROMASTOP-TYP S-zaprawa ogniochronna

PROMASTOP-TYP S-zaprawa ogniochronna

Opis wyrobu:
Związana cementem zaprawa z dodatkami lekkimi.

Zakres zastosowania:
Zaprawa ogniochronnaPROMASTOP® Typ S, jest zaprawą służącą do wykonania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

Stosowana jest do przejść kablowych


PROMASTOP-UNICOLLAR-uniwersalny kołnierz ogniochronny

PROMASTOP-UNICOLLAR-uniwersalny kołnierz ogniochronny

Uniwersalny kołnierz ogniochronny PROMASTOP-UniCollar do uszczelnienia przejść instalacyjnych


PROMAT-IMPR. 2000

PROMAT-IMPR. 2000

Opis wyrobu:
Promat®- Impraegnierung 2000 jest substancją bezrozpuszczalnikową, bezbarwną, na bazie krzemianów.

Promat®-Impraegnierung 2000 służy do skutecznej impregnacji przed bezpośrednim działaniem wód opadowych. Jednocześnie Promat®-Impraegnierung 2000 wzmacnia podłoże przez działanie wgłębne oraz chroni przed ścieraniem. Po impregnacji dyfuzja pary wodnej jest zachowana.

Zakres zastosowania:
Promat®-Impraegnierung 2000 jest stosowany do impregnacji płyt ogniochronnych:
 


PROMAT-MASA SZPACHLOWA

PROMAT-MASA SZPACHLOWA

Opis wyrobu:
Promat®-masa szpachlowa jest specjalną suchą zaprawą o wysokiej plastyczności. Po zmieszaniu z czystą wodą powstaje plastyczna gładka masa, która po stwardnieniu mocno przywiera do powierzchni ścian i sufitów. Przepuszcza powietrze, chemicznie obojętna. Promat®-masa szpachlowa nadaje się szczególnie do płyt PROMATECT®, ale może też być zastosowana na innych podłożach. Nadaje się szczególnie do podłoży o dużej nasiąkliwości.

Zakres zastosowania:
Wypełnianie, i wygładzanie fug w płytach PROMATECT®, szpachlowanie narożników, łbów gwoździ, wkrętów i klamer. Pełne zaszpachlowanie powierzchni płyt PROMATECT®. Wypełnianie i wygładzanie dziur, szczelin, rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.


PROMAT-RM szpachlówka

Opis wyrobu:
Promat®-RM to plastyczna gładka masa, która po stwardnieniu mocno przywiera do powierzchni ścian i sufitów. Przepuszcza powietrze, chemicznie obojętna. Promat®-masa szpachlowa nadaje się szczególnie do płyt PROMATECT®, ale może też być zastosowana na innych podłożach. Nadaje się szczególnie do podłoży o dużej nasiąkliwości.

Zakres zastosowania:
Wypełnianie, i wygładzanie fug w płytach PROMATECT®, szpachlowanie narożników, łbów gwoździ, wkrętów i klamer. Pełne zaszpachlowanie powierzchni płyt PROMATECT®. Wypełnianie i wygładzanie dziur, szczelin, rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.


PROMAT-SR IMPRAEGNIERUNG

PROMAT-SR IMPRAEGNIERUNG

Opis wyrobu:
Promat®-SR-Impraegnierung jest substancją bezrozpuszczalnikową na bazie krzemianów. Kolor - niebieski.

Promat® -SR-Impraegnierung stanowi skuteczną ochronę przed agresywnymi mediami. Środek ten poprzez działanie wgłębne wzmacnia i chroni podłoże. Impregnacja pozwala na przenikanie pary wodnej.

Zakres zastosowania:
Promat®-SR -Impraegnierung jest stosowany do impregnacji płyt ogniochronnych: